Register now

Vad är Di Gasell?              

Meningen med Di Gasell är att stödja och uppmuntra svenskt näringsliv och företagare som vågar satsa för att växa! 

Begreppet Gasell skapades av den amerikanske forskaren David Birch. Redan på 1980-talet visade han att det är de små snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben, till skillnad från ekonomins elefanter som ständigt måste effektivisera och ofta minskar sysselsättningen. Sedan 2000 utser Dagens industri varje år de snabbast växande företagen i vart och ett av Sveriges 21 län vid åtta Gasellfester från Malmö i söder till Umeå i norr. Prisutdelningarna inramas av intervjuer med entreprenörer och näringslivsprofiler, som delar med sig av sina erfarenheter. På den avslutande Gasellfesten koras även Supergasellen, alltså det företag som har vuxit snabbast i Sverige de senaste tre åren. Varje vår arrangerar vi dessutom Gasellträffar runt om i landet, där framgångsrika entreprenörer, spännande företagsledare och skarpsynta experter bjuder på tips och inspiration.

Gasellkriterierna:

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. I Gasellundersökningen utgår vi alltid från företagets fyra senaste årsredovisningar.
En Gasell har:
- en omsättning som överstiger 10 Mkr
- minst tio anställda
- minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden
- ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
- ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
- i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
- sunda finanser

Svar på vanliga frågor:

Behöver man anmäla sig till Gaselltävlingen?
Särskilda skäl kan göra att företaget måste anmäla sig för att komma med i bedömningen. Detta gäller till exempel om:
• verksamheter flyttats mellan olika bolag inom en koncern
• ett räkenskapsår är förlängt eller förkortat, så att det inte framgår att företaget växer.
• årsredovisningen är sent inskickad till Bolagsverket, så att data inte är tillgängliga när vi gör våra datakörningar.

Hur anmäler man sig till Gaselltävlingen?
Mejla företagets organisationsnummer och fullständiga namn till gaselltavling@di.se. Du kan även mejla frågor om tävlingen till denna adress.

Hur vet jag om mitt företag är ett Gasellföretag?
Alla Gasellföretag underrättas per brev under september och oktober och bjuds in till prisutdelningen för det län där företaget har sitt säte. Där tillkännages länets vinnare och där kan alla Gaseller hämta sina diplom. 

Jag tycker att mitt företag uppfyller kraven för att bli Gasell, men företaget finns ändå inte med i Gaselltävlingen. Hur förklarar ni det?
• Ett ofullständigt första verksamhetsår är den vanligaste orsaken till att företag utesluts ur Gaselltävlingen. För att utses till Gasell måste företaget ha fullgjort fyra hela verksamhetsår som aktiebolag. Det betyder i normalfallet att företaget måste ha varit registrerat för moms och F-skatt samt som arbetsgivare under hela undersökningsperioden. Dessutom måste företaget ha haft anställda under hela perioden. Omsättningen för det första räkenskapsåret får inte understiga 500 000 kronor.
• Det är också vanligt att vi utesluter dotterbolag i koncerner, för att i stället bedöma koncernen som helhet.
• För att komma med i vår bedömning måste företaget antingen fångas upp i våra datakörningar, eller skicka en anmälan till oss före sista anmälningsdatum. Di kan inte garantera att alla företag som är kvalificerade också utses till Gaseller. Vi kan inte revidera resultaten i efterhand.

Var kan jag hitta listor med Gasellföretagen?
• Listor med Gasellföretag publiceras länsvis varje höst i Dagens industri, dagarna efter varje prisutdelning. Prenumeranter kan logga in och ladda ned arkivexemplar av tidningar där listorna har publicerats via di.se.
• Listan med alla årets Gasellföretag publiceras i Dagens industris Gasellbilaga i december varje år.

Kan ni på Di skicka mig en förteckning över samtliga Gasellföretag?
Vi skickar inte ut Gasellistan utan hänvisar till det digitala arkivet på di.se.

Kontakt

Innehåll och program
thomas.danielsson@di.se
Partneransvarig
johan.kock@di.se
Koodinering
mariell.axelsson@dise
Marknadsföring & PR
sofia.granbom@di.se